Let’s talk about it!

Vi måste sluta känna skam.

Vi behöver bättre produkter än blöjor och lakan.

Trots att sängvätning är ett vanligt problem är det fortfarande ett väldigt skambelagt ämne vilket leder till att de är väldigt få som pratar om det. Det finns till och med myter som säger att sängvätning är ett tecken på psykopati. Inte konstigt att ingen vill diskutera problemet öppet med dessa myter och falska påståenden.
Likväl drabbar sängvätning upp till 20% av alla 5 åringar och 5% av alla 10 åringar världen över. Sängvätning är inte enbart ett problem för barn, de uppskattas att 1% av vuxna världen över också lider av problemet*.

Så istället för att sängvätning ska fortsätta att vara ett förbisett och nedtystat ämne vill vi adressera problemet och prata öppet om det! På så vis kan vi kanske avlägsna skammen kopplat till ämnet.

Orsaker och konsekvenser

Det finns en mängd olika faktorer som kan orsaka sängvätning, även känt som enures. Till skillnad från vad folk tror så orsakas problemet inte av psykologiska faktorer, men konsekvenserna av problemet kan kan vara många på ett känslomässigt plan: lågt självförtroende, stress, ångest och psykologiskt trauma.

Några av de vanligaste orsakerna till sängvätning är:

  • Outvecklad urinblåsa.
  • Brist på vasopressin, ett hormon som bromsar urinproduktionen under natten
  • Förstoppning
  • Hög urinproduktion
  • Sömnproblem (sömnapné kombinerad med djupsömn)

Även fast dessa är de vanligaste orsakerna för sängvätning är det alltid en god idé att konsultera en läkare för att utesluta medicinska åkommor.

Fakta

  • Dubbelt så många pojkar lider av sängvätning än flickor.
  • Det kan vara ärftligt.
  • De flesta barn som lider av sängvätning växer från problemet.

Ett stort orosmoment för både barnet som lider av sängvätning och dess föräldrar är mobbning. Detta tillsammans med ångest och skam kan ha en enorm påverkan på barnets glädje och sociala liv.

Barn undviker ofta övernattningar och resor med andra barn, till och med vuxna, i rädslan av att de ska få reda på sängvätningen. Detta leder till att barnet känner sig isolerat och exkluderat..

Let’s talk about it!

Som vi nämnde tidigare är sängvätning ett tabubelagt ämne att prata öppet om – men det vill vi förändra. Sängvätning är ett vanligt problem som drabbar både vuxna och barn.

Genom att prata om problemet kan människor som lider av det känna sig mindre utsatta och sårbara. Vi tycker att det borde vara allmänt känt att sängvätning är ett problem som individen inte kan kontrollera eller ska behöva känna skam över.

Det är viktigt att föräldrar, och resterande vuxna, ser till att barnet vet att hen inte har något att skämmas över. Det är inget de kan rå för. Därför vill vi lyfta upp ämnet och se till så att samhället inte skyggar undan inför det.

Vi på Pjama har många års erfarenhet när det kommer till ämnet om sängvätning. Anledningen till att vi grundade Pjama var för att hjälpa barn och vuxna att kunna delta i sociala aktiviteter utan att behöva oroa sig. Detta är något vi har en stor passion för; att kunna hjälpa de som lider av sängvätning och deras familjer.

* Enligt The National Sleep Foundation and the Children’s Hospital of Boston

0
Varukorg