BEHANDLA SÄNGVÄTNING

-FÖR DIG I KONTAKT MED SJUKVÅRDEN

  LADDA NER APPEN GRATIS

  REGISTRERA DIG

  SKAFFA ETT SÄNGVÄTNINGSLARM

  BÖRJA BEHANDLING DIREKT

  ÅTERKOPPLING, RÅD & TIPS

Enuresklinken

ÅTERKOPPLING DIREKT I MOBILEN

– FÖR DIG I KONTAKT MED SJUKVÅRDEN

Pjamas digitala vårdtjänst gör det möjligt för din sköterska eller läkare att följa er behandling i realtid.
Du som patient laddar ner appen gratis från AppStore eller Google Play och kopplar dig till din vårdenhet.

Ni registrerar i Appen hur behandlingen går för er varje dag därefter anpassad återkoppling, råd och tips från vårt system till er.
Din vårdkontakt har full insikt i hur behandlingen fortlöper för er och kan baserat på det vägleda eller justera behandlingen. 

ARBETAR DU I VÅRDEN

NYFIKEN PÅ VÅR DIGITALA TJÄNST?

Om du arbetar inom vården och ännu inte är kopplad till Pjamas digitala tjänst, klicka på “mer information” här intill.

HUR FUNGERAR DET?

1. KONTAKT MED DIN VÅRDENHET

När du behandlas tillsammans med ett sjukhus eller vårdcentral, som arbetar med sängvätningslarm från Pjama, kan du förbereda dig genom att ladda ner appen och registrera dig. Följ stegen nedan.

 

 

Pjama Sängvätningsklinik

2. Ladda ner appen

Ladda ner och installera Pjama appen kostnadsfritt från App Store eller Google Play. Appen finns tillgänglig på svenska och flera andra språk.

 

3. REGISTRERA DIG

Registrera dig i Pjama Appen och svara på frågorna. 

Vid registreringen väljer ni den klinik som ni befinner er på. När registreringen är klar kan sköterskan / läkaren se att er användare kommer upp i deras portal.

 

4. SKAFFA ETT ENURESLARM

Innan behandlingen kan påbörjas måste ni ha tillgång till ett sängvätningslarm. Ibland kan detta erbjudas från vården i din region. Om Larmen inte finns tillgängliga där du bor kan du skaffa ett larm från vår webshop.
Alla våra larm kan användas av både flickor och pojkar, vi rekommenderar er att följa vår guide genom att klicka på bilden intill eller här!

Pjama

5. BÖRJA BEHANDLINGEN

När du har ditt sängvätningslarm kan du börja behandlingen. Det är viktigt att behandlingen med larmet utförs varje natt och att ni registrerar utfallet i kalendern i appen varje dag. Er sköterska eller läkare kommer att kunna följa er digitalt och se er utveckling.

Om ni använder telefonen som larmenhet tänk på att Pjama Appen ska vara igång (kan vara aktiv i bakgrunden) och inom 5 meters räckvidd från sensorn. Med vissa telefoner kan räckvidden vara upp till 20 meter.

En introduktion till hur appen ska användas visas här intill.

6. TIPS, RÅD OCH ANALYS

Ni kommer att få tips och råd över vad ni bör tänka på under behandlingen direkt i Pjama Appen. Dessa är både allmänna råd och personliga råd baserat på hur det går för just er. De flesta kommer att nå en framgångsrik behandling. Baserat på den data ni registrerar görs dagligen analyser för att efter fyra veckor kunna göra en utvärdering på om det är värt att fortsätta behandlingen eller om den bör avslutas. En analys utförs sedan varannan vecka.

Man anses botad vid 14 torra nätter i rad men för att vara säker rekommenderar vi att man fortsätter tills man har 28 torra nätter i rad. Sjukvården i Sverige rekommenderar följande Råd & Tips.

PJAMA BIDRAR TILL ATT FORSKNINGEN GÅR FRAMÅT!

PROJEKT MED SVENSK SJUKVÅRD

Pjama och vår sängvätningstjänst utvecklas i ett större projekt tillsammans med svensk sjukvård och ledande forskare, läkare och sköterskor. I projektet letar man nya indikatorer och tittar närmare på vilken typ av behandling som är mest fördelaktig för behandling av enures (sängvätning).

Det finns idag 25 sjukhus runt om i Sverige som behandlar patienter med hjälp av Pjamas sängvätningstjänst.

Enureskliniken - hur fungerar det
0
Varukorg