FÖLJ DINA PATIENTER UNDER BEHANDLINGEN OCH KOMMUNICERA DIREKT MED DEM

  FÖLJ HUR BEHANDLINGEN FORTSKRIDER I REALTID

  SKICKA MEDDELANDEN DIREKT TILL PATIENTEN

  INGÅR I BEHANDLINGEN MED ALLA VÅRA LARM

Pjama Sängvätningsklinik

VÅRA SJUKSKÖTERSKORS KOMMENTARER

Det har varit perfekt att följa patienterna genom behandlingen i kalendervyn. Återkopplingen blir mycket bättre och effektivare.

– Birgitta

Det är mycket värdefullt att kunna skicka meddelande från Portalen som visas i Pjama Appen och därmed patienten.

– Maria

Pjama Portalen visar direkt hur det går för patienterna vilket ger mig en snabb överblick hur behandlingen fortgår.

– Jens

Enureskliniken - återkoppling

VÅR TJÄNST ÄR FRAMTAGEN I SAMARBETE MED SVENSK EXPERtIS INOM ENURES

Tjänsten är framtagen så att kan följa hur det går för patienterna i realtid under behandlingen. Du kan också skicka meddelande till patienterna som visas i Pjama Appen och få en grundläggande analys om behandlingen fungerar för dem. Tjänsten är inkluderad med alla patienter som behandlas med våra sängvätningslarm. Pjama och vår sängvätningstjänst har utvecklats i ett större projekt tillsammans med svensk sjukvård och ledande forskare, läkare och sköterskor inom enures.

Hur fungerar det?

1. LOGGA IN I VÅR PORTAL

Kontakta oss så lägger vi upp ert sjukhus i vår portal. I portalen kan du följa alla era patienter som använder våra sängvätningslarm med Pjama Appen.

Pjama Bedwetting Portal

2. Översikt av patienter

Få en översikt av patienterna som är under behandling på er klinik.

Pjama Portal patient översikt

3. Följ behandlingen på en daglig basis i realtid

Med vår kalender vy kan du följa patienterna framgång under behandlingen i realtid. Så fort patienten har registrerat hur behandlingen har varit en natt kan du se det direkt i portalen.

Pjama portal kalender vy

4. SKICKA MEDDELANDEN TILL PATIENTERNA

Skicka meddelanden till patienterna från portalen. Meddelande visas i Pjama Appen hos patienten.

Pjama portal skicka meddelande

5. ANALYS AV BEHANDLINGEN

All information från patienten analyseras och baserat på denna data så skickar vi anpassade råd och tips dagligen till patienten för att hjälpa till med motivation och att göra behandlingen så framgångsrik som möjligt. I portalen visas även en analys som förutsäger hur behandlingen kommer att gå.

Pjama Portal Analys av patienter

KONTAKTA OSS FÖR ATT ANVÄNDA PORTALEN


PJAMA BIDRAR TILL ATT FORSKNINGEN GÅR FRAMÅT!

PROJEKT MED SVENSK SJUKVÅRD

Pjama och vår sängvätningstjänst utvecklas i ett större projekt tillsammans med svensk sjukvård och ledande forskare, läkare och sköterskor. I projektet letar man nya indikatorer och tittar närmare på vilken typ av behandling som är mest fördelaktig för behandling av enures (sängvätning).

Det finns idag 25 sjukhus runt om i Sverige som behandlar patienter med hjälp av Pjamas sängvätningstjänst.

Sängvätning
0
Varukorg